प्रवेशपत्र

🔴 (NEET) राष्ट्रीय पात्रता व प्रवेश परीक्षा-2019 -प्रवेशपत्र 🔴 UPSC- NDA & NA (I) 2019 परीक्षा प्रवेशपत्र 

🔴 (MPSC) दिवाणी न्यायाधीश कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी प्रथम वर्ग पूर्व परीक्षा 2019 प्रवेशपत्र

🔴 (NIACL) न्यू इंडिया ॲश्युरन्स कंपनी लि. मध्ये 312 जागांसाठी भरती मुलाखत – प्रवेशपत्र

🔴 (Indian Navy) भारतीय नौदल 3400 सेलर (SSR/AA/MR) – PET परीक्षा  प्रवेशपत्र