आरोग्य विभाग जिल्हा परिषद औरंगाबाद येथे ‘विविध’पदासाठी भरती.

Health Department Aurangabad Recruitment

आरोग्य विभाग जिल्हा परिषद ,जिल्हा सामान्य रुग्णालय औरंगाबाद येथे ‘विविध’पदाच्या 527 जागासाठी थेट मुलाखतीचे आयोजन केले आहे. मुलाखत दिनांक 1 एप्रिल 2020 ते 08 एप्रिल 2020 पर्यंत.

 

पदाचे नाव :

 1. वैद्यकीय अधिकारी – 170 जागा.
 2. स्टाफ नर्स – 110 जागा.
 3. आरोग्य सेवक महिला – 60 जागा.
 4. आरोग्य सेवक पुरुष – 110 जागा.

शैक्षणिक अहर्ता :

वैद्यकीय अधिकारी – 

 1. MBBS + MMC नोंदणी
 2. अनुभव

स्टाफ नर्स –

 1. JNM/BSC Nursing + MNC प्रमाणपत्र
 2. शासकीय कामाचा अनुभव

आरोग्य सेवक महिला – 60 जागा.

 1. 10 वी (विज्ञान शाखा ) + 1 वर्षाचा आरोग्य सेवा पूर्ण केलेला सेवा निवृत्त आरोग्य सेवक
 2. शासकीय कामाचा अनुभव

आरोग्य सेवक पुरुष – 110 जागा.

 1. RANM + MNC प्रमाणपत्र
 2. शासकीय कामाचा अनुभव

वय मर्यादा : 65 वर्षापर्यंत

वेतनश्रेणी : १७,०००/- ते ७५,०००/-

मुलाखतीचे ठिकाण :मुख्य कार्यकारी अधिकारी,जिल्हापरिषद औरंगाबाद

जाहिरात

Leave a Reply

Your email address will not be published.

   
kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk मुख्यपष्ठ नवीन भरती मेगा भरती भरती मेळावा प्रवेशपत्र थेट मुलाखत अभ्यासक्रम उत्तरपत्रिका निकाल
Enable referrer and click cookie to search for pro webber