मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणात मुंबई येथे ‘विविध’ पदाच्या 1053 जागा.

MMRDA Recruitment 2019

मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणात मुंबई येथे ‘विविध’ पदाच्या 1053 जागांसाठी पात्र उमेदवाराकडून अर्ज मागविण्यात येत आहे. ऑनलाईन अर्ज करण्याची शेवटची तारीख 7 ऑक्टोबर 2019 आहे. 

पदाचे नाव : 

पद क्र. पदाचे नाव  पद संख्या
1 स्टेशन मॅनेजर 18
2 स्टेशन कंट्रोलर 120
3 सेक्शन इंजिनिअर 136
4 ज्युनिअर इंजिनिअर 30
5 ट्रेन ऑपरेटर (Shunting) 12
6 चीफ ट्रॅफिक कंट्रोलर 06
7 ट्रॅफिक कंट्रोलर 08
8 ज्युनिअर इंजिनिअर (S&T) 04
9 सेफ्टी सुपरवाइजर-I 01
10 सेफ्टी सुपरवाइजर-II 04
11 सिनिअर सेक्शन इंजिनिअर 30
12 टेक्निशिअन-I 75
13 टेक्निशिअन-II 287
14 सिनिअर सेक्शन इंजिनिअर (Civil) 07
15 सेक्शन इंजिनिअर (Civil) 16
16 टेक्निशिअन (Civil)-I 09
17 टेक्निशिअन (Civil)-II 26
18 सिनिअर सेक्शन इंजिनिअर (E&M) 03
19 सेक्शन इंजिनिअर (E&M) 06
20 टेक्निशिअन (E&M)-I 05
21 टेक्निशिअन (E&M)-II 11
22 हेल्पर 13
23 सिनिअर सेक्शन इंजिनिअर (S&T) 18
24 सेक्शन इंजिनिअर (S&T) 36
25 टेक्निशिअन (S&T)-I 42
26 टेक्निशिअन (S&T)-II 97
27 सिक्योरिटी सुपरवाइजर 04
28 फायनांस असिस्टंट 02
29 सुपरवाइजर (कस्टमर रिलेशन) 08
30 कमर्शियल असिस्टंट 04
31 स्टोअर सुपरवाइजर 02
32 ज्युनिअर इंजिनिअर (Stores) 08
33 HR असिस्टंट-I 01
34 HR असिस्टंट-II 04
एकूण 1053

शैक्षणिक अहर्ता : (काही पदांकरिता रेल्वे / मेट्रो रेल्वेत अनुभव आवश्यक)

 • स्टेशन मॅनेजर :
 1. इलेक्ट्रिकल / इलेक्ट्रॉनिक्स / इलेक्ट्रॉनिक्स & टेलीकम्युनिकेशन इंजिनिअरिंग पदवी/डिप्लोमा.
 2. 3 वर्षे अनुभव
 • स्टेशन कंट्रोलर :
 1. इलेक्ट्रिकल / इलेक्ट्रॉनिक्स / इलेक्ट्रॉनिक्स & टेलीकम्युनिकेशन इंजिनिअरिंग पदवी/डिप्लोमा.
 • सेक्शन इंजिनिअर :
 1. इलेक्ट्रिकल / इलेक्ट्रॉनिक्स / इलेक्ट्रॉनिक्स & टेलीकम्युनिकेशन इंजिनिअरिंग पदवी/डिप्लोमा.
 2. 3/5 वर्षे अनुभव
 • ज्युनिअर इंजिनिअर :
 1. इलेक्ट्रिकल / इलेक्ट्रॉनिक्स / इलेक्ट्रॉनिक्स & टेलीकम्युनिकेशन इंजिनिअरिंग पदवी/डिप्लोमा.
 • ट्रेन ऑपरेटर (Shunting) :
 1. इलेक्ट्रिकल / इलेक्ट्रॉनिक्स इंजिनिअरिंग पदवी/डिप्लोमा.
 • चीफ ट्रॅफिक कंट्रोलर  :
 1. इलेक्ट्रिकल / इलेक्ट्रॉनिक्स / इलेक्ट्रॉनिक्स & टेलीकम्युनिकेशन इंजिनिअरिंग पदवी/डिप्लोमा.
 2. 3 वर्षे अनुभव.
 • ट्रॅफिक कंट्रोलर :
 1. इलेक्ट्रिकल / इलेक्ट्रॉनिक्स / इलेक्ट्रॉनिक्स & टेलीकम्युनिकेशन इंजिनिअरिंग पदवी/डिप्लोमा.
 • ज्युनिअर इंजिनिअर (S&T) :
 1. इलेक्ट्रिकल / इलेक्ट्रॉनिक्स / इलेक्ट्रॉनिक्स & टेलीकम्युनिकेशन इंजिनिअरिंग पदवी/डिप्लोमा.
 • सेफ्टी सुपरवाइजर-I :
 1. सिव्हिल/इलेक्ट्रिकल / मेकॅनिकल/इलेक्ट्रॉनिक्स / इलेक्ट्रॉनिक्स & टेलीकम्युनिकेशन इंजिनिअरिंग पदवी/डिप्लोमा.
 2. 3 वर्षे अनुभव.
 • सेफ्टी सुपरवाइजर-II :
 1. सिव्हिल/इलेक्ट्रिकल / मेकॅनिकल/इलेक्ट्रॉनिक्स / इलेक्ट्रॉनिक्स & टेलीकम्युनिकेशन इंजिनिअरिंग पदवी/डिप्लोमा.
 • सिनिअर सेक्शन इंजिनिअर :
 1. इलेक्ट्रिकल / इलेक्ट्रॉनिक्स / इलेक्ट्रॉनिक्स & टेलीकम्युनिकेशन इंजिनिअरिंग पदवी/डिप्लोमा
 2. 5/8 वर्षे अनुभव.
 • टेक्निशिअन-I
 1. ITI/ NCVT/SCVT (इलेक्ट्रिशिअन / वायरमन / मेकॅनिक / फिटर HT, LT उपकरणांचे आणि केबल जॉइनिंग/ इलेक्ट्रॉनिक्स मेकॅनिक)
 2. 2 वर्षे अनुभव
 • टेक्निशिअन-II :
 1. ITI/ NCVT/SCVT (इलेक्ट्रिशिअन / वायरमन / मेकॅनिक / फिटर HT, LT उपकरणांचे आणि केबल जॉइनिंग/ इलेक्ट्रॉनिक्स मेकॅनिक)
 • सिनिअर सेक्शन इंजिनिअर (Civil) :
 1. सिव्हिल इंजिनिअरिंग पदवी/डिप्लोमा.
 2. 5/8 वर्षे अनुभव.
 • सेक्शन इंजिनिअर (Civil) :
 1. सिव्हिल इंजिनिअरिंग पदवी/डिप्लोमा.
 2. 3/5 वर्षे अनुभव.
 • टेक्निशिअन (Civil)-I :
 1. ITI/NCVT/SCVT (फिटर/वेल्डर/ मेकॅनिस्ट/मेकॅनिस्ट (ग्राइंडर)
 2. 3 वर्षे अनुभव.
 • टेक्निशिअन (Civil)-II :
 1. ITI/NCVT/SCVT (फिटर/वेल्डर/ मेकॅनिस्ट/मेकॅनिस्ट (ग्राइंडर)
 • सिनिअर सेक्शन इंजिनिअर (E&M) :
 1. इलेक्ट्रिकल/मेकॅनिकल इंजिनिअरिंग पदवी/डिप्लोमा.
 2. 5/8 वर्षे अनुभव
 • सेक्शन इंजिनिअर (E&M) :
 1. इलेक्ट्रिकल/मेकॅनिकल इंजिनिअरिंग पदवी/डिप्लोमा.
 2. 3/5 वर्षे अनुभव
 • टेक्निशिअन (E&M)-I :
 1. ITI/ NCVT/SCVT (इलेक्ट्रिशिअन /इलेक्ट्रिशिअन / वायरमन / मेकॅनिक/HT, LT उपकरण & केबल जॉइनिंग/ इलेक्ट्रॉनिक्स मेकॅनिक/ फिटर/वेल्डर/ मेकॅनिस्ट/मेकॅनिस्ट (ग्राइंडर).
 2. 2 वर्षे अनुभव
 • टेक्निशिअन (E&M)-II :
 1. ITI/ NCVT/SCVT (इलेक्ट्रिशिअन /इलेक्ट्रिशिअन / वायरमन / मेकॅनिक/HT, LT उपकरण & केबल जॉइनिंग/ इलेक्ट्रॉनिक्स मेकॅनिक/ फिटर/वेल्डर/ मेकॅनिस्ट/मेकॅनिस्ट (ग्राइंडर)
 • हेल्पर :
 1. ITI/NCVT/SCVT
 • सिनिअर सेक्शन इंजिनिअर (S&T) :
 1. इलेक्ट्रिकल / इलेक्ट्रॉनिक्स / इलेक्ट्रॉनिक्स & टेलीकम्युनिकेशन इंजिनिअरिंग पदवी/डिप्लोमा.
 2. 5/8 वर्षे अनुभव
 • सेक्शन इंजिनिअर (S आणि T) :
 1. इलेक्ट्रिकल / इलेक्ट्रॉनिक्स / इलेक्ट्रॉनिक्स & टेलीकम्युनिकेशन इंजिनिअरिंग पदवी/डिप्लोमा.
 2. 3/5 वर्षे अनुभव
 • टेक्निशिअन (S&T)-I :
 1. ITI/NCVT/SCVT (इलेक्ट्रॉनिक्स मेकॅनिक/मेकॅनिक कम ऑपरेटर इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन सिस्टम/IT/ITESM).
 2. 2 वर्षे अनुभव
 • टेक्निशिअन (S&T)-II :
 1. ITI/NCVT/SCVT (इलेक्ट्रॉनिक्स मेकॅनिक/मेकॅनिक कम ऑपरेटर इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन सिस्टम/IT/ITESM).
 • सिक्योरिटी सुपरवाइजर :
 1. कोणत्याही शाखेतील पदवी
 2. पॅरा-मिलिटरी / संरक्षण दलात 5 वर्षांचा अनुभव.
 • फायनांस असिस्टंट :
 1. फायनांस मध्ये MBA, MMS / PGDBM पदवी.
 • सुपरवाइजर (कस्टमर रिलेशन) :
 1. कोणत्याही शाखेतील पदवी
 2. 2 वर्षे अनुभव.
 • कमर्शियल असिस्टंट :
 1. कोणत्याही शाखेतील पदवी.
 • स्टोअर सुपरवाइजर :
 1. इलेक्ट्रिकल/ मेकॅनिकल/सिव्हिल/इलेक्ट्रॉनिक्स & टेलीकम्युनिकेशन इंजिनिअरिंग पदवी/डिप्लोमा
 2. 3/5 वर्षे अनुभव.
 • ज्युनिअर इंजिनिअर (Stores) :
 1. इलेक्ट्रिकल/ मेकॅनिकल/सिव्हिल/इलेक्ट्रॉनिक्स & टेलीकम्युनिकेशन इंजिनिअरिंग पदवी/डिप्लोमा.
 • HR असिस्टंट-I :
 1. कोणत्याही शाखेतील पदवी
 2. MMS (HR)/ MBA ( HR) ,PGDM (HR)
 3. 5 वर्षे अनुभव.
 • HR असिस्टंट-II :
 1. कोणत्याही शाखेतील पदवी
 2. MMS (HR)/ MBA ( HR) ,PGDM (HR).

वयमर्यादा : 9 सप्टेंबर 2019 रोजी (मागासवर्गीय : 5 वर्षे सूट)

 1. पद क्र.1, 6, आणि 9 : 41 वर्षांपर्यंत
 2. पद क्र.2,4,5,7,8,10,13,17,20,21,22,26,28,30,32 आणि 34 : 38 वर्षांपर्यंत
 3. पद क्र.3,15,19, 24,27,31, आणि 33 : 43 वर्षांपर्यंत
 4. पद क्र.11,14,18, आणि 23 : 46 वर्षांपर्यंत
 5. पद क्र.12, 16, 25 आणि 29 : 40 वर्षांपर्यंत

परीक्षा शुल्क : रु 300/- (मागासवर्गीय : रु 150/-)

ऑनलाईन अर्ज करण्याची शेवटची तारीख : 7 ऑक्टोबर 2019

   जाहिरात         ऑनलाईन अर्ज
 

Check Also

केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा दलात ‘विविध’ पदाच्या 914 जागांसाठी मेगा भरती

CISF Recruitment 2019 केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा दलात ‘विविध’ पदाच्या 914 जागांसाठी पात्र उमेदवाराकडून अर्ज मागविण्यात येत …