महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगामार्फत महाराष्ट्र राज्य सेवा पूर्व परीक्षा 2020

MPSC Recruitment 2020

महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगामार्फत महाराष्ट्र राज्य सेवा पूर्व परीक्षासाठी पात्र उमेदवाराकडून अर्ज मागविण्यात येत आहे. ऑनलाईन अर्ज करण्याची शेवटची तारीख 13 जानेवारी 2020 आहे.

पदाचे नाव : 

पद क्र. पदाचे नाव  पद संख्या
1 सहायक राज्यकर आयुक्त 10
2 उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी/गट विकास अधिकारी 07
3 सहायक आयुक्त/प्रकल्प अधिकारी 01
4 उद्योग उप संचालक, तांत्रिक 01
5 सहायक संचालक, कौशल्य विकास, रोजगार व उद्योजकता 02
6 उपशिक्षणाधिकारी, महाराष्ट्र शिक्षण सेवा, 25
7 कक्ष अधिकारी 25
8 सहायक गट विकास अधिकारी 12
9 सहायक निबंधक सहकारी संस्था 19
10 उप अधीक्षिक, भूमी अभिलेख 06
11 उप अधीक्षिक, राज्य उत्पादन शुल्क 03
12 सहायक आयुक्त, राज्य उत्पादन शुल्क 01
13 कौशल्य विकास, रोजगार व उद्योजकता मार्गदर्शन अधिकारी 04
14 सहायक प्रकल्प अधिकारी/ संशोधन अधिकारी व तत्सम 11
15 नायब तहसिलदार 73
एकूण 200

शैक्षणिक अहर्ता :

  1. पद क्र 4 : स्थापत्य अभियांत्रिकी पदवी किंवा विज्ञान शाखेतील पदवी.
  2. उर्वरित पदे : पदवीधर किंवा समतुल्य.

वयमर्यादा : 1 एप्रिल 2020 रोजी 19 ते 38 वर्षे, (मागासवर्गीय : 5 वर्षे सूट)

नोकरी स्थान : महाराष्ट्र.

परीक्षा शुल्क : अमागास प्रवर्ग : रु 524/- (मागासवर्गीय : रु 324/-)

परीक्षा : 5 एप्रिल 2020

   जाहिरात           ऑनलाईन अर्ज

Check Also

जिल्हा उपनिबंधक, सहकारी संस्था सातारा येथे ‘शिपाई’ पदांची भरती.

DDR Recruitment 2019  जिल्हा उपनिबंधक, सहकारी संस्था सातारा येथे ‘शिपाई’ पदाच्या जागांसाठी पात्र उमेदवाराकडून अर्ज …