(UMC) उल्हासनगर महानगरपालिका ( NUHM) अंतर्गत विविध पदांची भरती

UMC Recruitment 2020

(UMC) उल्हासनगर महानगरपालिका ( NUHM ) National Urban Health Mission अंतर्गत विविध पदांची ४८ जागांसाठी  कंत्राटी तत्वावर मुलाखत घेण्यात येत आहे . तरी पात्र उमेद्वार दिनांक १२ आणि १३ फेब्रुवारी सकाळी ०९.०० वाजता वैद्यकीय आरोग्य विभाग, उल्हासनगर महानगरपालिका या ठिकाणी उपस्थित रहावे. 

 

पदाचे नाव

  1. वैद्यकीय अधिकारी(पूर्णवेळ) : ०६ जगा 
  2. वैद्यकीय अधिकारी(अर्धवेळ) : ०६ जागा 
  3. औषधनिर्माता :                       ०४ जागा
  4. नर्स (ANM)  :                        ३२ जागा 

शैक्षणिक अहर्ता

  1. वैद्यकीय अधिकारी(पूर्णवेळ) : [ MBBS ]
  2. वैद्यकीय अधिकारी(अर्धवेळ) : [ MBBS/MD/MD ]
  3. औषधनिर्माता :                      D.Pharma / B.Pharma
  4. नर्स (ANM)  :                       (१) १० वी पास (२) A.N.M कोर्स पूर्ण 

वय मर्यादा : १८ ते ३८ ( मागासवर्गीय: ०५ वर्ष सूट ) 

पोरीक्षा शुल्क : खुला प्रवर्ग: १५०/-रु   [ राखीव प्रवर्ग: १००/-रु ]

मुलाखत ठिकाण :  वैद्यकीय आरोग्य विभाग, उल्हासनगर महानगरपालिका

अधिकृत वेबसाईट : पहा 

 

जाहिरात & नमुना अर्ज    

         

 

 

 

Check Also

वसई विरार शहर महानगरपालिका अंतर्गत 669 जागांसाठी भरती

VVCMC Recruitment 2020 (VVCMC) Vasai Virar City Municipal Corporation वसई विरार शहर महानगरपालिका अंतर्गत 669 …